Urusniaga Bersama Kami

 

 • Anda sebagai orang tengah
 • Terdapat dua pilihan cara berurus niaga:
  1. Pelanggan menjual emas terpakai atau surat pajak kepada anda dan anda jual kepada kami.
   • Kelebihan: Anda boleh melaras margin keuntungan anda kerana harga yang dikenakan kepada pelanggan ditetapkan oleh anda sendiri.
  2. Kami menguruskan segala urusan jual beli dengan pelanggan bagi pihak anda.
   • Kelebihan: Tidak memerlukan modal.
 • Kami akan menghantar staf kami untuk mengambil emas daripada anda setiap hari, sekiranya ada. Jadi anda tidak akan menanggung risiko yang besar dalam urusniaga ini.

 

Baca juga: